Reklama

Ponuka na umiestenie reklamy na futbalovom štadióne (sponzoring)

Miesto umiestnenia reklamy :
– na vnútornom oplotení štadióna –oproti tribúne pre divákov– viď nižšie foto

 ihrisko-reklama-2

Veľkosť reklamnej plochy a ročná cena za umiestnenie reklamy :
Veľkosť č. 1 – 250 cm x 125 cm = 350 EUR
(z toho 150 EUR výrobné náklady na reklamu + 200 EUR priame sponzorské pre klub)

Veľkosť č. 2 – 500 cm x 125 cm = 600 EUR
(z toho 200 EUR výrobné náklady na reklamu + 400 EUR priame sponzorské pre klub)

V uvedenej cene je zahrnutá aj samotná výroba reklamného pútača (konštrukcia + plachta) vrátane spracovania grafického návrhu a montáže reklamy na štadióne. Cieľom takého postupu je zabezpečiť jednotnú veľkosť a jednotný celkový dizajn reklamných plôch na štadióne. Každý sponzor (objednávateľ reklamy) predloží svoje požiadavky na obsah reklamy vrátane predstavy o grafickom návrhu reklamy. Grafický návrh reklamy bude so sponzorom (objednávateľom  reklamy) odsúhlasený pred jeho vyrobením.

Zmluva o reklame sa uzatvára na dobu podľa vzájomnej dohody oboch strán. Za prvý rok uhradí sponzor (objednávateľ reklamy) sumu 350/600 EUR. Ak bude mať záujem, aby reklama bola umiestnená aj po prvom roku, tak v 2. roku a v nasledujúcich rokoch uhradíte už len 200 EUR ročne – menšia reklama alebo 400 EUR ročne – väčšia reklama (už nevznikajú náklady na výrobu a montáž reklamy).

Sponzor klubu má nárok okrem nároku na umiestenie reklamného banera (pútača) aj na dve permanentky na bezplatný vstup na všetky zápasy domáceho MŠK SLAVOJ .

V prípade záujmy kontaktujte správcu ihriska:
Štefan Bieľak, prezident klubu , tel.  0905 204 111,  mail:  primator@spisskabela.sk