Vizitka klubu

Názov klubu: Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá
Právna forma: občianske združenie
Oddiel: futbalový
IČO:  42 088 178
Adresa klubu: Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Adresa futbalového štadióna: Športová 8,  05901 Spišská Belá
Rok vzniku: 2009 (ale prvý futbalový klub vznikol v r. 1911)
Farby klubu: červená a biela
Web: www.msk.spisskabela.sk

 

Funkcionári klubu:


Prezident klubu: 

JUDr. Štefan Bieľak
tel.: 0905 204 111
mail : primator@spisskabela.sk

 

Viceprezident klubu:
Marcel  Novoroľník
tel.: 0911 956 789
mail : novspol-junior@pobox.sk

 

Tajomník klubu:
Ján Gallik
tel.: 0910 481 939
mail: planeta@stonline.sk

 

Správca futbalového štadióna:
Jozef Kuna
tel. : 0915 393 657
mail : prenajom.ihriska@gmail.com

 

 

Správna rada klubu:

 • JUDr. Štefan Bieľak
 • Marcel  Novoroľník
 • Ján Gallik
 • Jozef Kuna
 • Ing. Ján Slodičák
 • Miloš Knieszner
 • Dušan Boleš
 • Peter Tomas
 • PaedDr. Ľudovít Gumulák
 • Marek Milaňák
 • Igor Jurský
 • František Lech