Základné údaje

Tento futbalový štadión bol vybudovaný v rámci projektu mesta Spišská Belá pod názvom „Výstavba športovej haly s futbalovým ihriskom v Spišskej Belej“. Zrealizovaná je 1. etapa tohto projektu, nakoľko tento projekt rieši v 2. etape výstavbu viacúčelovej športovej haly ako prístavbu k stavbe tribúny štadióna (má to byť multifunkčný športový areál). Realizácia 2. etapy zatiaľ nie je určená.

Futbalový štadión tvorí hracia plocha s umelým trávnikom, s umelým osvetlením, s tribúnou a so šatňami a s potrebným zázemím.

Kapacita tribúny: 720 miest na sedenie
Počet šatní :  6 šatní (každá so sprchou a WC)

Hracia plocha s umelým trávnikom:
– rozmery hracej plochy:  105 m x 68 m
– rozmery trávnika 111 m (po 3m za zadnými čiarami) x 72 m (po 2 m za bočnými čiarami)
– umelý (syntetický) trávnik vysokej kvality anglického výrobcu zn. TIGER TURF FC 60 (Soccer Champion), ktorý je certifikovaný ako FIFA++.
– tento trávnik je tvorený zo špeciálnych monofilných vlákien dvoch druhov – vlákna v tvare „S“ a vlákna v tvare „C“ – zabezpečujú jeho väčšiu odolnosť, stálosť (pružnosť vlákna) a lepšie držanie granulátu v trávniku
– výška vlákna trávnika – 60 mm
– výplň trávnika tvorí špeciálny (kvalitný) gumový granulát EPDM – miešaný sivej a čiernej farby.
– osvetlenie hracej plochy : v priemere 200-250 luxov  (20 svietidiel x 2000 W)
– celá hracia plocha je dookola ohradená ochrannou sieťou do výške 8,0 m
– hracia plocha vybavená svetelnou tabuľou
– uvedená hracia plocha – je hlavným zápasovým (nielen tréningovým) ihriskom – vďaka uvedenému typu trávnika a typu granulátu umožňuje jeho celoročné využitie

Parkovanie pre osobné autá
– pred futbalovým štadiónom

Doba priamej výstavby štadióna : 04/2011 – 12/2011
Futbalový štadión uvedený do prevádzky dňa : ………

Investor štadióna: Mesto Spišská Belá
Hlavný projektant stavby :  Ing. Rudolf Kruliac, projektant Veľká Lomnica
Ing. Miroslav Mačičák, projektant Kežmarok
Hlavný zhotoviteľ stavby: STAVING s.r.o. Poprad
Zhotoviteľ umelého trávnika: A SPORT PRODUKT SK s.r.o. Bratislava