Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis podporil mladých belianskych futbalistov sumou 2340€

MŠK SLAVOJ Spišská Belá v spolupráci s Mestom Spišská Belá spoločne pripravili a podali projekt s názvom „Podpora futbalovej mládeže v Spišskej Belej“ na Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis. Dňa 30. apríla prišla potešujúca správa, že v programe „SLSP – Futbal to je hra 2014“ bol uvedený projekt zaradený hodnotiacou komisiou medzi podporené.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis v programe „SLSP Futbal to je hra 2014“ prerozdelí v tomto roku finančné prostriedky vo výške 60 000 EUR. Do programu prišlo spolu 277 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 24 projektov a medzi nimi aj projekt nášho MŠK. A teda MŠK získal dotáciu (finančný dar) vo výške 2340 EUR.

Cieľom tohto projektu je podpora futbalovej mládeže v našom meste, nakoľko MŠK a mesto sa snažia systematicky venovať futbalovej mládeži. Pred dvomi rokmi spoločne rozbehli projekt futbalovej predprípravky a dvoch prípravok (U10, U11). Obe prípravky sa aktívne zapájajú do regionálnych futbalových súťaží pod záštitou VSFZ. Na účasť v týchto súťažiach chýbajú nášmu MŠK prenosné futbalové bránky o rozmeroch 5,0 x 2,0 m spĺňajúce normy SFZ. V súčasnosti si tieto bránky požičiavame od iných klubov. Predpokladané náklady na kúpu týchto 4 prenosných hliníkových futbalových brán sú odhadované na sumu 2600 EUR, z toho spoluúčasť žiadateľa (MŠK) je 260 EUR, pričom na toto spolufinancovanie poskytne financie mesto zo svojho rozpočtu v uvedenej sume 260 EUR (ako mimoriadnu dotáciu na podporu športu pre mladých). Gratulujeme !!